...dan treedt er ‘ervaring’ op. Bedrevenheid die onbevangenheid uitbant. Niet dat het totaal wordt uitgebannen, maar het wordt minder. Ik noem nu ‘ervaring’ maar het kan ook de hogere leeftijd zijn die hier de oorzaak van is. Of ervaring én de leeftijd. Je blijft maar schaven aan de boekillustratie in de veronderstelling dat deze hierdoor beter wordt. Achteloze onvolkomenheden worden weggehaald. Imperfectie waar je ooit prat op ging heeft plaatsgemaakt voor bedachtzaamheid.